• دفتر مرکزی: کرمانشاه - خیابان رشیدی - خیابان تازه آباد
  • روابط عمومی: info@hajahmadahmadi.ir
  • مدیریت فروش: 09188380602
  • مدیریت تبلیغات : 09360296939
  • واحد تهران: 09127994574
  • کارگاه:083-38410441
  • تلفکس :083-38410442
 
 
 
 
دی ان ان